Stichting tot behoud van het Friese jacht.

Varend Erfgoed

Over ons

 Wie zijn wij?

In de Stichting tot behoud van het Friese Jacht delen tien heren hun passie voor zeilen, de Friese wateren en het Fries nautisch erfgoed in het bijzonder. Alle tien zijn lid van Koninklijke Zeilvereniging Oostergoo. En ieder van hen hecht aan het behoud van de rijke Friese zeiltraditie. Geen van hen heeft echter de tijd, de ruimte en het vakmanschap om een historisch Fries zeiljacht te restaureren, te conserveren en in perfecte staat te houden. Daarmee wordt zowel concourstaat als wedstrijdconditie bedoeld en dat is een bijzonder arbeidsintensieve en kostbare aangelegenheid.

Bestuur en leden van de stichting zijn evenwel unaniem van oordeel dat het door haar verworven "oude hout" een belangrijke bijdrage levert aan het levend houden van de Friese zeiltraditie. Vandaar dat zij hebben besloten de boeier "Vrouwe Maria" onder te brengen in de stichting die zorg zal dragen dat dit prachtige stuk Fries nautisch erfgoed behouden blijft voor Friesland. Onder meer door verhuur met een ervaren Friese schipper en door deelname aan de Friese competitie voor ronde en platbodems zal het voor velen mogelijk zijn de gloriejaren van het Friese jacht persoonlijk te (her)beleven.

Doelstelling

Bij de oprichting van Stichting tot behoud van het Friese Jacht in november 2014 is als belangrijkste doelstelling geformuleerd: een uniek stuk Fries nautisch erfgoed in haar oude luister herstellen om de Friese zeiltraditie levend te houden. Die doelstelling wordt bereikt door een oorspronkelijk Fries jacht na zorgvuldige restauratie daadwerkelijk te laten zeilen op de Friese meren en met haar klassieke schoonheid het Friese landschap te verrijken. Daartoe behoort verhuur huur met schipper aan liefhebbers, het deelnemen aan de traditionele zeilwedstrijden voor ronde en platbodems alsmede het varen met relaties en gasten. Bovendien zal het schip elk jaar begin juni op de jaarvergadering van de Koninklijke Zeilvereniging Oostergoo in Grou te bewonderen zijn.


Na een lange zoektocht heeft de Stichting de boeier “Vrouwe Maria” gevonden, waarvan een deel van de historie nog in kaart gebracht moet worden. Vast staat al dat dit prachtige stuk Friese scheepsbouwkunst rond de vorige eeuwwisseling voor het eerst te water is gelaten.